ملت آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ

ملت: آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مباحث متفاوت در پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبرنگاران پاسخ داد و با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای شهر پایتخ

توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مباحث متفاوت در پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبرنگاران پاسخ داد و با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه گزارش سند تحویل و تحول از سوی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده هست، گفت: طبق این مصوبه مقرر شد تا شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشی از اوضاع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرداری که تحویل گرفته ظرف مدت 100 روز ارائه دهد که متاسفانه در بعضی سایت ها گزارش تحویل و تحول به اشتباه به گزارش عملکرد 100 روزه بیان شده است است که این مطلب اشتباه هست.

به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز در نشست خبری خود با بیان اینکه مدیریت شهری با تاکید بر اطلاعات دقیق و قابل استناد باید در گزارشی به شورا اعلام کند که چه شهری را با چه وضعیتی تحویل گرفته، گفت: این ربطی به گزارش عملکرد 100 روزه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و شورای شهر نیز قصدی جهت دریافت گزارش عملکرد 100 روزه شهردار نداشته است و به نظر می رسد تا دی ماه باید گزارش شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اوضاع پایتخت ارائه شود.

توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی در خصوص مسکوت ماندن لغو مصوبه برج باغ در شورای شهر پنجم نیز گفت: در پیوست شماره 3 طرح جامع به مصوبه برج باغ اشاره شده است و در دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری نیز به این عنوان صحه گذاشته شده است است.

همین مسئله موجب شده است که ابطال مصوبه برج – باغ به وسیله شورای شهر هیچ تاثیری نداشته باشد و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مباحث متفاوت در پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبرنگاران پاسخ داد و با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای شهر پایتخ

وی افزود: بعد باید حرکت هماهنگی با شورای عالی شهرسازی انجام شود تا پیوست طرح جامع که جهت همگان مورد نیاز الاجرا است اصلاح شود و مطمئن باشید اگر ابطال مصوبه برج باغ تنها در اختیار شورای شهر بود این مهم محقق می شد ولی مرجع بالادستی نیز به این مصوبه صحه گذاشته و تنها در صورتی می توان اقدامی در جهت اصلاح این مصوبه برداشت که حرکت هماهنگی با شورای عالی شهرسازی داشته باشیم.

وی افزود: البته در دوره شورای شهر قبلی این حرکت از سوی کمیسیون سلامت شروع شده است بود و حتی به توافقاتی نیز رسیده بودند و در شورای پنجم نیز دو کمیسیون محیط زیست و سلامت و شهرسازی به صورت موازی نسبت به بررسی این مصوبه اقدام می کنند تا نهایتا بتوانیم به پیشنهاد واحدی در خصوص مصوبه برج – باغ برسیم.

وی همچنین در پاسخ به بعضی انتقادات مبنی بر عوض کردن کاربری باغات گفت: بحث عوض کردن کاربری در کمیسیون ماده 5 مطرح می شود که در چهارچوب اختیارات شورا نیست و تنها استثنائا در پایتخت کشور عزیزمان ایران دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در شهرداری است که استثنائا می تواند در چگونگی طرح مباحث در کمیسیون ماده 5 نظر دهد.

توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه شورای شهر در خصوص انتقال مالکیت اماکن در شهرداری حساس هست، گفت: کمیسیون حقوقی و نظارت شورا حضور فعالی در این خصوص دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بولتن اخبار اعضای شورا در نمایشگاه مطبوعات به صورت کاغذی در اختیار آنها قرار گرفته، گفت: من هم این انتقاد را قبول دارم ولی باید اعلام کنم که در شورای شهر پنجم مکاتبات به صورت اتوماسیونی است و مکاتبات داخلی اگر غیر اتوماسیونی باشد اساسا پذیرفته نیست.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مباحث متفاوت در پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبرنگاران پاسخ داد و با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای شهر پایتخ

وی همچنین در خصوص حواشی جلسه گذشته شورا مبنی بر باغ بودن یا نبودن زمین کلوب اقدسیه گفت: شورا در جایگاه تجدیدنظر باغات است و جهت تجدیدنظر پرونده ها به شورا ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه مشخصا در قانون آمده که جهت باغ بودن پنج شرط روشن باید وجود داشته باشد، گفت: اگر زمینی واجد هر کدام از این شاخصه ها باشد باغ آشنا می شود و ما هم صرفا بر اساس متن قانون قضاوت کرده و در تجدید نظر نیز حداقل باید واجد یک شرط از پنج شرط باشد.

توضیح سخنگوی شورای شهر راجع به گزارش100روزه شهردارو بکارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه ممکن است در آراء قبلی توجه زیادی به شرایط نشده و یا به هر دلیلی حالا مالک از رای باغ بودنش اعتراض داشته باشد، گفت: قانون روشنی در این خصوص وجود دارد که به استناد آنها قضاوت می کنیم.

اعطا همچنین در مورد گزینش صالحی امیری به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، گفت: به ما گفته اند که قرار است این فرد به عنوان معاون شهردار گزینش شود ولی اینکه حکم خورده است یا نه اطلاعی نداریم.

سخنگوی شورای شهر همچنین در خصوص ابهاماتی مبنی بر استخدام فرزند مدیرمسئول روزنامه همشهری در این موسسه گفت: اطلاعی از این عنوان ندارم ولی بارها تاکید کردم که باید انتصابات به گونه ای باشد که باعث ابهام و بروز سوء تعبیر نشود.

وی در ادامه با اشاره به نامه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به هاشمی در خصوص استفاده از بازنشستگان گفت: نامه نجفی در پاسخ به تذکر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر استفاده از افراد بازنشسته درشهرداری بود که البته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز نامه ای به معاونینش در خصوص رعایت عدم استفاده از بازنشستگان نوشته است.

اعطا در ادامه در تصویر العمل به استفاده از بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 سمت های مهم مدیریتی که در ذیل مدیریت سیاسی محسوب می شوند، به عنوان مقام آشنا می شوند، گفت: مطابق استفساریه تازه مجلس شورای اسلامی به کارگیری بازنشستگان در این سمت ها و مشاغل هم طراز آنها منع قانونی ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه مطابق مصوبه هیات وزیران شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هم طراز وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهو به شمار می آید، گفت: همچنین به استناد تبصره 3 ذیل ماده 30 قانون استخدام کشوری، معاونان شهرداری کشور مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه ها خواهند شد و در نتیجه به نظر می رسد در رابطه با به کارگیری بازنشستگان در مسوولیت معاونان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران منعی وجود نداشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | بازنشستگان | شهردار تهران | شورای شهر تهران | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs