ملت آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ

ملت: آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی دختر دانش آشتیانی از اتهامات مبری شد ، پرونده واردات پوشاک دختر وزیر مختومه شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش صادر شده است و پرونده مختومه است.

دختر دانش آشتیانی از اتهامات مبری شد ، پرونده واردات پوشاک دختر وزیر مختومه شد

پرونده واردات پوشاک دختر وزیر مختومه شد/ دختر دانش آشتیانی از اتهامات مبری شد

عبارات مهم : آموزش

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش صادر شده است و پرونده مختومه است.

به گزارش ایلنا ؛ در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، رقبای روحانی و رسانه های همسو، بدون مدرک کافی و بی توجه به اصول حرفه ای، دختر وزیر آموزش و پرورش را متهم به قاچاق کالا کردند. مسئله اوج گرفت. در ادامه طرح عنوان نیز در خبرگزاری ها و اینترنت باقی نماند و به مناظره های زنده تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری کشیده شد.

دختر دانش آشتیانی از اتهامات مبری شد ، پرونده واردات پوشاک دختر وزیر مختومه شد

کار به جایی رسید که حامیان رقیب مهم روحانی، در تجمع های خود، به تمسخر صندوق هایی را جهت حمایت از دختر وزیر آموزش و پروش روی سر بردند‍! در حقیقت، خودشان متهم کردند، به دادگاه بردند، حکم دادند و مجازات کردند. اکنون هم که کار از کار گذشته هست، بدون جنجال اعلام می شود که پرونده مختومه شده است است.

در حقیقت در این روزهای سوت و کور بعد از انتخابات، به نقل از دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش صادر و پرونده مختومه اعلام شد. مشخص است که این پرونده فقط جهت مقاصد انتخاباتی پیش کشیده شده است بود و اکنون که تب انتخابات خوابیده، حکم برائت را هم صادر کردند و حال در فضای سوت و کور دنیای خبر، از مختومه شدن پرونده می گویند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش صادر شده است و پرونده مختومه است.

واضح است که در آن وقت فقط می درخواست کردند به رقیب انتخاباتی خود، حسن روحانی، ضربه بزنند و بدون مدرک کافی و مستدل نیز تا آنجا که توانستند اتهام زدند، و اکنون علی اکبر پوراحمدنژاد (دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران) با اشاره به آخرین اوضاع پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش اظهار می کند: در این پرونده با توجه به حکم اولیه صادر شده است و عدم اعتراض به حکم صادره، این حکم قطعی هست. این پرونده در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و از نظر ما مختومه شده است و جای بحثی ندارد.

واژه های کلیدی: آموزش | پوشاک | پرونده | واردات | قاچاق کالا | استان تهران | مبارزه با قاچاق | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs