ملت آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ

ملت: آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب به وسیله شهردار سابق نیویورک موافقت کرد

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب

دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب به وسیله شهردار سابق نیویورک موافقت کرد

دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب به وسیله شهردار سابق نیویورک موافقت کرد

عبارات مهم : وکالت

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی را بر عهده بگیرند.

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا دارای تعارض منافع احتمالی هستند، ولی می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی در برابر اتهامات مربوط به دور زدن تحریم های کشور عزیزمان ایران را بر عهده بگیرند.

دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب به وسیله شهردار سابق نیویورک موافقت کرد

ریچارد برمان، قاضی منطقه ای آمریکا در منهتن گفت، ضراب «به صورت به میل خود و عامدانه» از تعارض منافع احتمالی ای که گزینش جولیانی و موکاسی به عنوان وکیل جهت وی دارند چشم پوشی کرده، ولی این تعارض منافع باید «به دقت رصد شود» تا اطمینان حاصل شود که اوضاع بدتری به خود نگیرد یا به تعارضات واقعی تبدیل نشود.

برمان اضافه کرده: «دادگاه همچنین اهمیت حفظ تمامیت و یکپارچگی این پیگیری ها را در شرایطی که پرونده قرار است روز 30 اکتبر به دادگاه برود، مد نظر قرار داده است.»

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب

مقامات تعقیب آمریکا ضراب را به تبانی جهت انجام صدها میلیون دلارتراکنش مالی به نفع دولت و نهادهای ایرانی در فاصله سال های 2010 تا 2015 و دور زدن تحریم های دولت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران متهم ساخته اند.

تعارض منافع احتمالی ناشی از استخدام موکاسی به عنوان وکیل ضراب به این علت است که موسسه حقوقی وی، (دبه وویس اند پلیمپتون) وکالت 8 بانکی را که گفته می شود قربانی کارها ضراب قرار گرفته را بر عهده دارد.

به گفته برمان، تعارض منافع احتمالی ناشی از استخدام جولیانی به عنوان وکیل ضراب نیز به این علت است که گرینبرگ ترائوریگ، موسسه حقوقی جولیانی نیز وکالت همین بانک ها را در این پرونده بر عهده دارد و این موسسه به عنوان «عامل» دولت ترکیه عمل می کند.

دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب به وسیله شهردار سابق نیویورک موافقت کرد

واژه های کلیدی: وکالت | شهردار | آمریکا | دادگاه | نیویورک | آمریکایی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs