ملت آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ

ملت: آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث شکنجه کارگران افغانی در قفس کبوتران

اعضای یک باند ٨ کارگر افغانی را ربودند و با نگهداری آنها در قفس کبوتران از خانواده‌هایشان اخاذی کردند. این باند چهار نفره در حالی ‌که سه کارگر را در قفس زندانی

شکنجه کارگران افغانی در قفس کبوتران

شکنجه کارگران افغانی در قفس کبوتران

عبارات مهم : کارگر

اعضای یک باند ٨ کارگر افغانی را ربودند و با نگهداری آنها در قفس کبوتران از خانواده هایشان اخاذی کردند. این باند چهار نفره در حالی که سه کارگر را در قفس زندانی کرده بودند، به محاصره ماموران پلیس پایتخت درآمدند.

اوایل شهریور ماه امسال بود که این پرونده پیش روی بازپرس دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت. یک کارگر افغانی با مراجعه به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شکایتی به بازپرس سهرابی گفت: «من کارگر فصلی هستم و هر لحظه به میدان نزدیک محل زندگیمان می روم و به دنبال کار می گردم. هفته گذشته هم مانند هر لحظه در همان میدان دنبال کار بودم که یک خودروی پژو پارس با دو سرنشین مرد و یک زن جلوی پایم ترمز کرد. آنها گفتند که جهت تعمیر منزل ویلایی ارزش نیاز به کارگر دارند و پول خوبی هم در این رابطه پرداخت می کنند.

شکنجه کارگران افغانی در قفس کبوتران

من هم قبول کردم. سوار خودرویشان شدم ولی در راه آنها دست و پای مرا بستند و داخل صندوق عقب انداختند. مرا به یک قفس کبوتر انداختند. نمی دانم کجا بود ولی یک هفته آن جا زندانی بودم. در این مدت مدام ترساندن می شدم و کتک می خوردم. آنها از من پول می درخواست کردند جهت همین با تلفن همراهم با خانواده ام تماس گرفتند و درخواست پول کردند. خانواده ام هم به ناچار به حساب آدم ربایان پول واریز کردند. آنها هم مرا در یکی از شهرهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران رها کردند. من هم هیچ پولی نداشتم که به منزل ام برگردم. جهت همین با خانواده ام تماس گرفتم و آنها نیز به دنبالم آمدند.»

با اعلام این شکایت به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی پایتخت عنوان در دستور کار ماموران قرار گرفت. بررسی ها جهت دستگیری متهمان در حالی ادامه داشت که شکایت های مشابه دیگری مطرح شد. در تمام این شکایت ها کارگران فصلی سوار بر خودروی پژو شده است و سرنشینان آن که معمولا دو مرد و یک زن بوده به بهانه کار آنها را ربوده و در قفس کبوتران نگهداری می کرده اند. گروگانگیران بعد از گرفتن مبالغ ٥ میلیون تا ١٠ میلیون تومان از خانواده های گروگان ها، آنها را رها می کردند.

اعضای یک باند ٨ کارگر افغانی را ربودند و با نگهداری آنها در قفس کبوتران از خانواده‌هایشان اخاذی کردند. این باند چهار نفره در حالی ‌که سه کارگر را در قفس زندانی

شباهت ربودن گروگان ها، شغل آنها و محل ربودن ها که همگی در میدان های مهم شهر بود، حکایت از آن داشت که این آدم ربایی ها از سوی یک باند صورت گرفته هست. در ادامه بررسی ها مشخص شد که تمام شکات پول ها را به حساب زن جوانی واریز کرده اند. بدهید ترتیب زن جوان بازداشت شد. او در بازجویی با اعتراف به جرم خود گفت: «من به همراه همسرم و دو نفر از دوستان شوهرم و همسر یکی از دوستان شوهرم، نقشه آدم ربایی ها را اجرا می کردیم؛ بعد از آن من و همسر دوست شوهرم به صرافی می رفتیم و با پول ها طلا می خریدیم.»

با اعترافات زن جوان، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل مورد نظر شده است و چهار متهم این پرونده را در منزل ویلایی بازداشت کردند. این در حالی بود که سه گروگان داخل قفس کبوترها حبس شده است بودند. متهمان دستگیر شده است نیز به جرم خود اعتراف کردند و گفتند: با هم در زندان آشنا شدیم. چون طعمه های ما کارگر فصلی هستند و اهل شکایت کردن نیستند؛ تصمیم به ربودن آنها گرفتیم تا الان هم به این روش ٨ کارگر را ربوده و از خانواده های آنها پول گرفتیم.»

یکی از متهمان مهم این پرونده نیز در بازجویی ها به ماموران پلیس گفت: «من چند ماه پیش بود که به خاطر یک جرم زندانی شدم. بعد از مدتی هم از زندان آزاد شدم. بعد از آزادی یکی از هم سلولی هایم را به صورت اتفاقی در خیابان دیدم. با هم شروع به صحبت کردیم. به او گفتم بیکارم و بعد از آزادی از زندان بی پول شده است ام و نمی توانم کارپیدا کنم. او هم هنگامی که دید بیکارم بلافاصله پیشنهاد کار داد. او گفت که با هم سراغ کارگران فصلی برویم و از آنها دزدی و اخاذی کنیم. او گفت که این کارگران در میدان های مهم شهر جهت پیدا کردن کار می ایستند. گفتم آیا کارگران فصلی، او هم گفت چون آنها از افاغنه هستند و شکایت نمی کنند. جهت همین من هم قبول کردم و با هم به سراغ آنها رفتیم.»

شکنجه کارگران افغانی در قفس کبوتران

با اعتراف متهمان، آنها در اختیار ماموران اداره آگاهی قرار گرفته و بررسی ها جهت شناسایی سایر مالباختگان احتمالی این پرونده ادامه یافت.

اخبار حوادث – شهروند

اعضای یک باند ٨ کارگر افغانی را ربودند و با نگهداری آنها در قفس کبوتران از خانواده‌هایشان اخاذی کردند. این باند چهار نفره در حالی ‌که سه کارگر را در قفس زندانی

واژه های کلیدی: کارگر | پرونده | کارگران | خانواده | شکایت کردن | پلیس پایتخت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs