ملت آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ

ملت: آمریکا رسانه ها وزارت خارجه دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط بین قد و هوش ناشی از اندازه مغز است

به گزارش مهر، گزارشات چندین مطالعه قبلی نشان داده اند که بین قد و توانایی کلی آشنایی یعنی هوش ارتباط وجود دارد، ولی مکانیسم این رابطه همچنان نامشخص بوده است.

ارتباط بین قد و هوش ناشی از اندازه مغز است

ارتباط بین قد و هوش ناشی از اندازه مغز است

عبارات مهم : محققان

مطالعه تازه نشان می دهد رابطه مثبت بین قد و هوش ناشی از اندازه غشاء مغزی هست.

به گزارش مهر، گزارشات چندین مطالعه قبلی نشان داده اند که بین قد و توانایی کلی آشنایی یعنی هوش ارتباط وجود دارد، ولی مکانیسم این رابطه همچنان نامشخص بوده است.

محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند همراه با پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه بوستون در مطالعه تازه خود دریافتند که این رابطه از طریق منطقه سطحی غشایی حاصل می شود.

ارتباط بین قد و هوش ناشی از اندازه مغز است

محققان این رابطه را از طریق مدلی که در آن اندازه ماده خاکستری غشایی یک واسطه در نظر گرفته شده است بود، بررسی کردند. آنها دریافتند قد بلندتر با قشر بزرگ تر مغز مرتبط است که در برابر با توانایی بهتر شناختی ارتباط دارند.

«ارو ووکسیما»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هلسینکی، در این باره می گوید: «اگرچه افراد بلندقدتر در مقایسه با افراد کوتاه قامت تر به طور میانگین دارای مغز بزرگ تری هستند، ولی تنها اندازه مغز تعیین کننده اوضاع هوشی آنها نیست و توانایی شناختی تنها از طریق اندازه مغز تعیین نمی شود بلکه منطقه سطحی مغز در وجود این ارتباط نقش دارد.»

به گزارش مهر، گزارشات چندین مطالعه قبلی نشان داده اند که بین قد و توانایی کلی آشنایی یعنی هوش ارتباط وجود دارد، ولی مکانیسم این رابطه همچنان نامشخص بوده است.

در این مطالعه، ماده خاکستری قشر مخ از طریق MRI اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد کل منطقه سطح در افراد بلندقدتر بزرگ تر بود، در حالیکه قد با ضخامت قشرمخ ارتباطی نداشت.

شرکت کنندگان این مطالعه در رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال بودند. محققان تاکید می کنند اگرچه تاثیرات ژنتیکی در اکثر تفاوت های فردی مرتبط با قد، اندازه قشر مخ و آشنایی مهم هست، ولی نقش فاکتورهای محیطی به مراتب تاثیرگذارتر است.

به عنوان مثال، سوءتغذیه در دوران کودکی هم بر قد و هم بر رشد مغز تاثیر دارد و در نتیجه بر رشد شناختی و هوش هم اثر می گذارد.

ارتباط بین قد و هوش ناشی از اندازه مغز است

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | مطالعه | دانشگاه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs